Ceny transferowe Mechanizmy dokumentacje raportowanie Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:- analiza cen transferowych,- podmioty powiązane,- recharakteryzacja transakcji,- metody weryfikacji cen transferowych,- korekty cen transferowych,- sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,- MDR a ceny transferowe,- porozumienia cenowe i uproszczone porozumienia. W opracowaniu zaprezentowano również przykładową dok


Autor: Tomasz Musialski
Zakład podatkowy pytania i odpowiedzi z zakresu opodatkowania

Zakład podatkowy pytania i odpowiedzi z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu Książka odpowiada na pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu. Autorzy starają się przekazać ogólną wiedzę na temat:- skomplikowanych i niejednoznacznych zasad związanych z powstaniem z

Autor: OECD
Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty

Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2019 roku dotyczące działań 8–10 Publikacja Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości jest rezultatem prac nad działaniami 8–10 BEPS odnoszącymi się do cen transferowych w kwes

Autor: Radosław Kowalski
VAT usługi i dostawy w UE Zasady opodatkowania i rozliczania Książka stanowi

VAT usługi i dostawy w UE Zasady opodatkowania i rozliczania Książka stanowi przystępnie napisany, praktyczny poradnik nt. opodatkowania VAT transakcji towarowych oraz usług wewnątrzwspólnotowych, nabywanych i świadczonych przez polskich podatników. Dzięki licznym przykładom z praktyki, powołanemu orze

Autor: Makowski Mariusz
Ceny transferowe jak tworzyć dokumentację w 2019 roku Polityka cen

Ceny transferowe jak tworzyć dokumentację w 2019 roku Polityka cen transferowych zgodna z przepisami prawnymi ma olbrzymie znaczenie – zarówno dla organów podatkowych, w jaki sposób i dla podatników. Poradnik ma na celu w praktyczny sposób przedstawić regulacje nałożone na podmioty powiązane a następn

Autor: Tomasz Kosieradzki
Ceny transferowe Mechanizmy dokumentacje raportowanie Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po

Ceny transferowe Mechanizmy dokumentacje raportowanie Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:- analiza cen transferowych,- podmioty powiązane,- recharakteryzacja transakcji,- metody we

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ceny transferowe Mechanizmy dokumentacje raportowanie


Ceny transferowe Mechanizmy dokumentacje raportowanie