Ceny transferowe wybrane zagadnienia Książka o cenach transferowych przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w problematyce podatkowej cen transferowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla specjalistów z zakresu cen transferowych funkcjonujących w podmiotach powiązanych, pracowników organów skarbowych oraz przedstawicieli judykatury. Książka wyjaśnia najważniejsze problemy dotyczące cen transferowych. Autorzy omawiają ceny transferowe, nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, lecz także prawno-podatkowego.


Autor: Dorota Kosacka
Opodatkowanie Transakcje wewnątrzwspólnotowe export import Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla

Opodatkowanie Transakcje wewnątrzwspólnotowe export import Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych. Z publikacji dowiesz się m.in.:- Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2019 r.?- Jakie zasady stosowania sta

Autor: Jarosław Mika
Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R) Leksykon cen transferowych to

Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R) Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Autor: Tomasz Musialski
Zakład podatkowy pytania i odpowiedzi z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu

Zakład podatkowy pytania i odpowiedzi z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu Książka odpowiada na pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu. Autorzy starają się przekazać ogólną wiedzę na temat:- skomplikowanych i niejednoznacznych zasad związanych z powstaniem z

Autor: OECD
Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe

Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2019 roku dotyczące działań 8–10 Publikacja Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości jest rezultatem prac nad działaniami 8–10 BEPS odnoszącymi się do cen transferowych w kwes

Autor: Tomasz Kosieradzki
Ceny transferowe Mechanizmy dokumentacje raportowanie Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik

Ceny transferowe Mechanizmy dokumentacje raportowanie Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:- analiza cen transferowych,- podmioty powiązane,- recharakteryzacja transakcji,- metody we

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ceny transferowe wybrane zagadnienia


Ceny transferowe wybrane zagadnienia