Zarządzanie ryzykiem cen transferowych zasady i obowiązki dokumentacyjne, proces zarządzania ryzykiem podatkowym Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932 ze zm.). Zmiany te weszły w życie 1.1.2017 r. i miały na celu dostosowanie obowiązującego prawa do rekomendacji OECD dotyczących Cen Transferow


Autor: Jarosław Mika
Dokumentacje podatkowe zasady tworzenia dokumentacji podatkowych local file, master file, raporty

Dokumentacje podatkowe zasady tworzenia dokumentacji podatkowych local file, master file, raporty Country-by-Country Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian związanych z wejściem w życie 2.1.2019 r. modyfikacji w ustawi

Autor: Tomasz Kosieradzki
Ceny transferowe Mechanizmy dokumentacje raportowanie Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po

Ceny transferowe Mechanizmy dokumentacje raportowanie Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:- analiza cen transferowych,- podmioty powiązane,- recharakteryzacja transakcji,- metody we

Autor: Jamroży Marcin
Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk Fachowy przewodnik po cenach transferowych dla

Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk Fachowy przewodnik po cenach transferowych dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen tra

Autor: Kosacka Dorota
Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2019 Kolejne wydanie leksykonu wydawnictwa Unimex na temat transakcji

Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2019 Kolejne wydanie leksykonu wydawnictwa Unimex na temat transakcji transferowy przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych. Z publikacji dowiesz się m.in.: Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1 styczn

Autor: Pieńkowski Tadeusz
Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej Poradnik dla członków

Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiąza

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Zarządzanie ryzykiem cen transferowych zasady i obowiązki dokumentacyjne, proces zarządzania ryzykiem podatkowym


Zarządzanie ryzykiem cen transferowych zasady i obowiązki dokumentacyjne, proces zarządzania ryzykiem podatkowym